BIOESQUE - ביוסק

תיאור מוצר קצר.

תיאור

ביוסק הינו חומר חיטוי ביולוגי על בסיס צמחי בטוח לשימוש, לא רעיל ומאושר על ידי הרשות הלאומית האמריקנית להגנת הסביבה – EPA, כמו גם גופים רשמיים בישראל כדוגמת משרד הביטחון, צה"ל ומד"א. ביוסק מתאים ליישום הן על משטחים קשיחים והן על משטחים רכים ונקבוביים, כדוגמת ווילונות, שטיחים, ריפודים וכד'. אינו קורוזיבי, אינו רעיל ומתאים לסביבת מזון, בני אדם ובעלי חיים. מומלץ לשימוש נגד נגיף הקורונה ברשימת Novel Coronavirus Fighting Products אשר פורסמה על ידי הרשות הלאומית האמריקנית להגנת הסביבה – EPA.

 

BIOESQUE - ביוסק