הצהרת מדיניות האיכות

הנהלת החברה מאמצת את דרישות האיכות ומונחי האיכות המפורטים ותואמים לדרישות ת"י ISO 9001:2015.

 1. הנהלת החברה מקיימת מערכת איכות המותאמת ועונה לדרישות וציפיות הלקוח ומנחילה את דרישות תקן ISO 9001:2015.
 2. החברה מתחייבת להפיץ וליישם את הנהלים בקובץ על-פי ת"י ISO 9001:2015 מתוך מדיניות של התייעלות ושיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות תוך עמידה בהוראות/הזמנות הלקוח.
 3. הנהלת החברה מודעת כי איכות היא יעד אסטרטגי ומושגת כתהליך מתמשך באמצעות כללים מובנים לכלל עובדי החברה.
 4. האיכות הנדרשת תושג על-ידי מערכת ניהול איכות כוללת שתקיף את כל תהליכי העבודה. יישום הנהלים וההוראות הם תנאי הכרחי להצלחת קיום מערכת האיכות.
 5. הנהלת החברה מתחייבת להפיץ וליישם את עקרונות מדריך האיכות בארגון.
 6. החברה מתחייבת להפיץ וליישם את עקרונות מדיניות האיכות בארגון.
 7. החברה מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק ותקנות רלוונטיים לתחומה, להפיץ ולהדריך את העובדים בהתאם.
 8. נוהלי האיכות ייבדקו, יתוחזקו וישופרו באופן שוטף, תוך בקרה בפרקי זמן מוגדרים, כפי שיפורטו בנוהלים הרלוונטיים.
 9. הנהלת החברה מתחייבת לקביעת מטרות איכות וסקירת ביצוע המטרות.
 10. בעיות איכות הנובעות מכל אחד משלבי הביצוע תבדקנה ביסודיות עד מציאת פתרונות מקצועיים ויעילים למניעת הישנות בעיות אלו. יבוצעו כל היעדים הנדרשים על מנת לבצע פעולות מתקנות וסופיות.
 11. הנהלת החברה תדריך, תלמד ותנחה את כל עובדיה לנהוג על-פי נוהלי האיכות. מדיניות האיכות תועבר לכל רמות העובדים, מההנהלה דרך העובדים על-ידי ביצוע הדרכות שוטפות ותקופתיות.
 12. הנהלת החברה תנהיג באופן שוטף מבדקים פנימיים במועדים קבועים על מנת לוודא את יישומם האפקטיבי.
 13. הנהלת החברה תקצה משאבים על-פי הצורך הענייני להוצאה לפועל של מדיניות האיכות. כמו כן, תקצה כח אדם מיומן המקבל הכוונה והדרכה לצורך שיפור הידע המקצועי שלו.
 14. הנהלת החברה מחוייבת לפעול לשיפור  מתמיד של יעילות מערכת ניהול האיכות שלה.
 15. החברה מכירה בכך שאיכות תהליכיה והשירותים שהיא מספקת הינם גורמי מפתח להצלחתה. על כן הנהלת החברה מתחייבת לשמש דוגמה לכלל העובדים ביישום כל הנושאים הנ"ל ולוודא שהמדיניות תהיה מובנת ומיושמת על-ידי כל עובדי החברה בכל עת.
 1. החברה תכשיר את עובדיה ברוח מדיניות האיכות
 2. החברה תשאף לספק תמיד שירות העונה לדרישות הלקוח ועל-פי דרישות התקן.
 3. החברה תחתור לשיפור מתמיד של תהליכיה ושירותיה
 4. החברה תציב לעצמה יעדי איכות מדידים ועקביות למדיניות האיכות המוצהרת
 5. מטרות איכות בחברה ייקבעו על-ידי מנכ"ל החברה ויועלו בסקרי הנהלה.

במקרה חירום, הזמן הוא המפתח. אל תחכו להחמרת הנזק – התקשרו אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר לבלימה מהירה של הנזק.