תנאי שימוש והצהרת פרטיות

***תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר וכל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הקדמה :
אתר בלפור ישראל שיקום בע"מ (להלן 'האתר') הוא אתר המשמש כאתר יעוץ ייצוגי עבור בלפור ישראל שיקום בע"מ,(להלן: 'החברה')המתמחה בטיפול ושיקום נזקי טבע ,אש ,מים וכיו"ב ,הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 1. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי או השתתפותך בפורומים יחשבו להסכמה מצידך לכל תנאיו,לרבות הסכמתך להיות חבר בדף הפייסבוק שאליו תתחבר באם תבחר להקליק על חיבור לדף הפייסבוק של החברה.
 2. הנהלת האתר רשאית לחסום ,להשעות או להפסיק לאלתר כל גישת גולש אשר יפר תנאי תקנון זה ,ו/או יעלה תכנים פוגעניים,תכנים שיש בהם טעות והטעיית הציבור,גזעניים, שקריים, מעליבים,פוגעים ברגשות הציבור,פוגעים בפרטיות האדם או בלתי חוקיים.
 3. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות ואיכות המידע אותו תפרסם באתר,והנהלת האתר ו/או החברה לא תהיה אחראית בשום אופן וצורה שהיא לתכנים המועברים בין הגולשים,בכל צורות המדיה שמאפשר האתר.
 4. למען הסר ספק הנהלת האתר ו/או החברה שומרת לעצמה הזכות לנקוט בכל הליך ע"פ דין כנגד המפר כללי תקנון זה ,ולתבוע ללא הוכחת נזק את המפר,מכוח החוקים כמופיע בסעיף 17 להלן,כמו כן , לא תהה החברה או הנהלת האתר צד לסכסוך ו/או תביעה בין גולשים באתר עקב דברים שפורסמו ו/או הוצגו ע"י מי מהצדדים ואף שומרת לעצמה את הזכות ע"פ דין לדרוש שיפוי במידה ותיגרר להליך מסוג זה .
 5. המשתמש מתחייב לבדוק ולבחון כל מידע המוצג באתר וזאת באחריותו הבלעדית.
 6. אין באמור באתר בכל נושא שיוצג או יידון בין נציגי החברה לגולשים או בין הגולשים לבין עצמם ,כדי להחליף מידע מקצועי ו/או רפואי מכל מין וסוג שהוא,ויש חובה על המשתמש לתמוך מידע זה בגורם מקצועי חיצוני ורלוונטי.
 
קניין רוחני:
 1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר חברתבלפור ישראל שיקום בע"מומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר בלפור ישראל שיקום בע"מואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר בלפור ישראל שיקום בע"מ.
 2. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מאת בלפור ישראל שיקום בע"מ.
 3. כמו כן, חלק מהמידע, התמונות, המקרים המוצגים,הסרטונים והמידע המוצג באתר הינם חלק מהסכמת צדדים שלישיים שקיבלו את שירותי החברה ו/או קיים שיתוף פעולה עם החברה שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש,תכנים אלו על כל המשתמע מהם הינם קניינם הרוחני של צדדי ג' הללו ולא יעשה בהם כל שימוש לרבות סימנים מסחריים.
תוכן האתר:
 1. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק השימוש בו מעת לעת לצורכי תחזוקה ועדכון ולכן איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 2. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 3. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של בלפור ישראל שיקום בע"מואין לעשות בהם שימוש ,למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 4. הנהלת האתר אינה אחראית לכל תוכן פרסומי שיוצג באתר(באנרים)והאחריות תהה על המפרסמים באופן בלעדי.
ניהול משתמשים ומבקרים באתר(להלן:פורום גולשים)
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם על ידי חסימת כתובת הIP  של המחשב שלו, או כל כתובת  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק הסבר או פירוט  אשר מקובל על הגולש וכן בכפוף ובהמשך לאמור בסעיף 2 לעיל.
 2. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע,מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר בלפור ישראל שיקום בע"מ.
 3. במסגרת ניהול הפורום בין הגולשים לא תהה להנהלת האתר ו/או לחברה כל אחריות לתוכן שיועלה ו/או למידע ו/או לעצות ו/או לחוות דעת שיוצגו בין הגולשים, כל הסתמכות של הגולשים על מידע זה תהה באחריותם הבלעדית ואין בו כדי להחליף כל פניה לגורם מקצועי מוסמך בכל תחום שהוא ובכך מצהיר המשתמש כי הינו מתחייב לבדוק בעצמו כל מידע כאמור ברישא לסעיף זה וכאמור בסעיף 6 לעיל ובכך לא תהה לו כל זכות בדין כלפי הנהלת האתר ומפעיליו ו/או כלפי בלפור ישראל שיקום בע"מ.
 4. במקרה של הפרת תנאי מתנאי התקנון, מתחייב המשתמש לשפות את החברה בגין כל נזק או הוצאה שתגרם לה עקב הפרה זו ועקב פגיעה בצדדים שלישיים וכן מסכים המשתמש לפצות את החברה ללא הוכחת נזק כאמור ומוסכם בחוק איסור לשון הרע ו/או בחוק העוולות המסחריות ו/או בחוק זכויות יוצרים.
התניית שיפוט:
 1. על התקנון יחול הדין הישראלי, סמכות השיפוט תהה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

במקרה חירום, הזמן הוא המפתח. אל תחכו להחמרת הנזק – התקשרו אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר לבלימה מהירה של הנזק.