עוד תיאורי מקרה בארץ

הצפה במוזיאון ישראל- אגף הנוער

תיאור מהמקרה: מים חדרו לשטחים נרחבים באגף הנוער של מוזיאון ישראל. סכנה מוחשית נשקפה לאוספים, כמו-גם חשש לבעיות תברואתיות שמקורן בטחב ועובש.
שיטת הטיפול: סילוק עודפי מים, פירוק מתקני תצוגה ומתקני אחסון בהם מים עלולים להסתתר, הזרמת אוויר חם ויבש למקומות חבויים, ביצוע תכוף של מדידות אטמוספריות.
מנהל הפרויקט: אמנון רם 


הצפה במוזיאון


בעקבות הצפה קרקעית של מי-ביוב במפלס התחתון של אגף הנוער שבנידון, בצעה חברת השיקום פעולות ראשוניות למזעור הנזקים וצמצומם, כמו-גם עבודות המשך שעיקרן, השתלטות על הסביבה הרטובה, הפחתת הלחות שנספגה בחלקי מבנה שונים ועבודות אקראיות אחרות.
העבודות החלו ב- 21/8/11 והסתיימו עם הוצאתו הסופית של ציוד הייבוש והחזרת כרכי ספרייה ב- 12/9/11 .

בתחילת העבודות הוגדרו המטרות הבאות:

  1. הצלת כרכי ספרייה נדירים  מספריית אגף הנוער שנרטבו.
  2. השתלטות על הסביבה הרטובה והפחתת לחות בחלקי מבנה ובצמודות מבנה שנרטבו עקב ההצפה. כל-זאת תוך מחשבה על השפעות עתידיות של ההצפה על התנאים האטמוספריים בחדרים/מחסנים בהם מאוחסנים פריטי אוסף רבי-ערך.
  3. טיפול במצב התברואתי במבנה.

נקיטת אמצעי זהירות: בעבודות השונות היה עלינו לקחת בחשבון את רגישותם של חלק מפריטי האוסף לאבק, לחום, לטלטולים, למים ולתאורה אולטרה-סגולה. לפיכך, נקטו העובדים בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי לצמצם ככל שניתן את פריטי האוסף לסכנות השונות.

ייצוב תנאים אטמוספריים : במדידות שנערכו במשותף עם מנהל מעבדת השימור ובנפרד  נמצא כי פעילות מים שקשורה בחשש המצאות מים כלואים ברצפת המחסן שהוצפה הנה מינורית ואין חשש סביר שפעילות ככל שקיימת תגרום להיווצרות תנאים אטמוספריים שמסכנים פריטי אוסף בעיקר כאלה שעשויים חומרים אורגניים ונייר.

במקרה חירום, הזמן הוא המפתח. אל תחכו להחמרת הנזק – התקשרו אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר לבלימה מהירה של הנזק.